Prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek

Zmień rozmiar tekstu:

 

AKTUALNOŚCI

 

NOWE BADANIE: pole widzenia za pomocą automatycznego perymetru komputerowego. Możliwe wykonywanie pola widzenia obuocznego dla kierowców, pola widzenia wymaganego do świadczeń rentowych oraz podstawowego i rozszerzonego badania w jaskrze i chorobach neurologicznych. Opcja badania metodą kinetyczną umożliwia określenie granic pola widzenia u osób słabo widzących. Można wykonać badanie pola widzenia bez wizyty okulistycznej. Należy to zaznaczyć przy umawianiu terminu.. 

 

 

 

Wizyty na badania nie potwierdzone do 7 dni przed planowanym terminem będą anulowane - brak potwierdzenia oznacza rezygnację z wizyty.