Prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek

Zmień rozmiar tekstu:

 

BADANIA OKULISTYCZNE

I

ELEKTROFIZJOLOGICZNE NARZĄDU WZROKU

VEP, ERG, EOG

 

 

ul. Franciszkańska 2B/2, 40 - 708 Katowice

Telefoniczne  umawianie wizyt

(poniedziałek- czwartek, 16.00-19.00):

608 654 233

 

Dorota Pojda-Wilczek  ukończyła  z  wyróżnieniem  Wydział Lekarski  w  Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w 1990r. Od 1991r. pracowała jako asystent, a  następnie od   2000r.   adiunkt  Katedry  i  Oddziału  Klinicznego  Okulistyki  w  Bytomiu  Śląskiej Akademii  Medycznej  w  Katowicach.
   W 1993 r.  zdała  egzamin specjalizacyjny I stopnia, a w 1997r. II stopnia z okulistyki. W  1999r.  obroniła  z  wyróżnieniem  rozprawę  na  stopień  doktora nauk  medycznych   z dziedziny elektrofizjologii pt. „Wzrokowe  potencjały wywołane u potomstwa  rodziców żyjących   w  środowisku  skażonym  ołowiem  –  badania  kliniczne  i  doświadczalne”.
    Od 2007 do 2009 r. była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze i Oddziale  Klinicznym Chorób  Oczu  w  Sosnowcu  Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach. Od 2009r. pracuje w Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki SUM w Katowicach, od 2012r. na stanowisku adiunkta habilitowanego po obronie w 2012r. rozprawy habilitacyjnej pt.: Czynność narządu wzroku u dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu).

     8 stycznia 2019 r. Dorota Pojda-Wilczek uzyskała tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
   Członkostwo Towarzystw Naukowych: Polskie Towarzystwo Okulistyczne  od  1992 r., Sekcja  Retinologiczna  od  1999 r.,  Sekcja  Jaskry  od  2000 r.,  Sekcja Neurookulistyki   i  Elektrofizjologii  Klinicznej  od  2004 r.  (2004 - 2007 członek zarządu),  Sekcja Chorób Rogówki i Powierzchni Oka od 2006 r., EVER (European Association for Vision and Eye Research) od 2000 r.
  Prof. dr hab. n.med. Dorota Pojda-Wilczek prowadzi samodzielnie od kilku lat ogólnopolskie kursy i staże  z   zakresu   elektrofizjologii    obowiązujące   lekarzy  w   programie   specjalizacyjnym  z  okulistyki.  Prowadzi  pracownię  elektrofizjologii  w  miejscu  zatrudnienia.

DSC04480.JPG - 1.94 MB

Prof. dr hab.n.med. Dorota  Pojda-Wilczek  elektrofizjologią  narządu  wzroku zajmuje się od 1987 roku. Owocem  wieloletnich fascynacji  naukowych  jest  autorstwo  lub współautorstwo prac    z dziedziny elektrofizjologii klinicznej i doświadczalnej oraz wystąpienia na   krajowych     i zagranicznych  sympozjach  naukowych.  Poniżej  zamieszczono  listę  publikacji  prof.  Doroty  Pojda-Wilczek  z  zakresu  elektrofizjologii  i  neurookulistyki.

 

 

1.      Pojda D., Pojda S.M.: Analiza wzrokowych korowych potencjałów wywołanych    
(VECP) w wybranych postaciach pierwotnego niedowidzenia u dzieci. Ann. Soc. Doctr. Stud. Acad. Med. Siles., 1989, 17, 105-118.
2.      Pojda D., Pojda S.M.: Pattern Visual Evoked Responses in amblyopic and cured   
children. Transactions 18th Meeting European Strabological Associations Kraków, 1989, 401-405.
3.      Pojda S.M., Plech A.R., Pojda-Wilczek D., Herba E., Szkilnik R.: Visual evoked cortical potential in prenatal mercury intoxicated rats., Pol.J.Environ.Studies Vol.8, Supl.II, 1999, Conference Proceedings, 170-172.
4.      Pojda-Wilczek D., Herba E., Pojda S.M., Plech A., Szkilnik R.: The influence of pre- or postnatal exposure to lead on flash visual evoked cortical potential (FVEP) of rats before and after intracerebroventricular injections of norepinephrine. Pol.J.Environ.Studies Vol.8, Supl.II, 1999, Conference Proceedings, 173-176.
5.      Pojda-Wilczek D.: Elektoretinogram (ERG) i elektrookulogram (EOG) w zwyrodnieniach siatkówki. Klin. Oczna 1999, 101 (6): 481-485.
6.      Pojda-Wilczek D., Pojda S.M., Hendryk S., Herba E., Zatorska B., Jochan K.: Ocena stanu funkcjonalnego narządu wzroku u pacjentów po przebytych operacjach guzów wewnątrzczaszkowych. Neur. Neurochir. Pol. 2000, T.34(L), NR 6:1157-1170.
7.      Herba E., Pojda-Wilczek D., Pojda S.M., Brus R., Plech A.: Wpływ kadmu stosowanego prenatalnie na wywołane błyskami potencjały kory potylicznej potomstwa szczurów przed i po podaniu norepinefryny do komory bocznej mózgu. Klin. Oczna, 2000, 102(4), 233-236.
8.      Herba E., Pojda-Wilczek D., Pojda S.M., Plech A., Szkilnik R.: Wpływ dopaminy podawanej do komory bocznej mózgu szczurów na modulowanie odpowiedzi wzrokowych potencjałów wywołanych błyskami (FVEP) po prenatalnej intoksykacji kadmem., Klin. Oczna, 2000, 102 (6), 405-408.
9.      Herba E., Pojda-Wilczek D., Pojda S.M., Szkilnik R., Plech A.R.: Wpływ kwasu γ-aminomasłowego (GABA) podanego do komory bocznej mózgu szczurów po prenatalnej intoksykacji kadmem na odpowiedzi wzrokowych potencjałów wywołanych błyskami (FVEP). Klin. Oczna 2001, 103(1), 5-8.
10.  Herba E., Pojda-Wilczek D., Pojda S.M., Plech A., Brus R.: Wpływ kadmu stosowanego prenatalnie na wywołane błyskami wzrokowe potencjały kory potylicznej mózgu (FVEP) potomstwa szczrów  przed i po podaniu serotoniny (5-HT) do komory bocznej mózgu. Klin. Oczna, 2001, 103(2), 81-84.
11.  Pojda-Wilczek D., Stołtny L.G., Pojda S.M., Pojda G.: Zastosowanie midazolamu do sedacji w czasie badania wzrokowych potencjałów wywołanych błyskami (FVEP) u dzieci niewspółpracujących. Klin. Oczna, 2002, 104 (5-6), 399-402.
12.  Pojda-Wilczek D.: Dystrofia czopków. Okulistyka, 2003, 1, 23-26.
13.  Pojda-Wilczek D., Herba E., Zatorska B., Jędrzejewski W., Pojda S.M., Janik-Moszant A., Bubała H.: Nagłe zaniewidzenie u 11-letniego chłopca w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej. Klin. Oczna, 2004, 106(1-2), 77-79.
14.  Pojda-Wilczek D., Herba E., Jędrzejewski W., Pojda S.M.: Druzy tarczy nerwu wzrokowego a jaskra – opis pacjentki. Klin. Oczna, 2004, , 106 (supp. 1-2), 263-265.
15.  Pojda-Wilczek D., Makowiecka-Obidzińska K., Herba E.: Elektroretinogram i elektrookulogram w rodzinie z chorobą Stargardta. Klin. Oczna, 2004, 106 (supp. 3), 540-541.
16.  Pojda-Wilczek D., Kicińska A., Krupińska N.: Ciężkie zaburzenia widzenia u dzieci z wodogłowiem i chorobami towarzyszącymi. Klin. Oczna, 2004, 106(4), 577-579.
17.  Pojda-Wilczek D., Pojda S.M., Zatorska B., Herba E., Jędrzejewski W., Janik-Moszant A., Bubała H.: Ostre zapalenie gałki ocznej u 15-letniego chłopca w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej- część I. Klin. Oczna, 2004, 106(6) 788-790.
18.  Pojda-Wilczek D., Pojda S.M., Herba E., Makowiecka-Obidzińska K.: Ostre zapalenie gałki ocznej u 15-letniego chłopca w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej- część II, badania elektrofizjologiczne. Klin. Oczna, 2004, 106(6) 791-794.
19.  Herba E., Pojda-Wilczek D., Plech A.R., Pojda S.M., Szkilnik R.: Influence of dopamine on flash visual evoked potentials (FVEP) in prenatally mercury intoxicated rats. Pol. J. Pharmacol., 2004, 56, 415-419.
20.  Pojda-Wilczek D., Herba E., Pojda S.M.: Elektroretinografia błyskowa całopolowa w chorobach przebiegających ze ślepotą zmierzchową. Klin. Oczna, 2005, 107(1-3), 28-30.
21.  Pojda-Wilczek D., Herba E., Pojda S.M., Makowiecka-Obidzińska K.: Jakość życia chorych na choroideremię. Klin. Oczna, 2005, 107(1-3), 130-132.
22.  Pojda-Wilczek D., Herba E.: Ostra neuroretinopatia – opis pacjenta. Klin. Oczna, 2005, 107(1-3), 127-129.
23.  Herba E., Pojda-Wilczek D., Plech A.R. Pojda S.M., Szkilnik R.: Wzrokowe potencjały wywołane (FVEP) kory mózgowej u szczurów po prenatalnej ekspozycji na selen. Klin. Oczna, 2005, 107(7-9), 405-407.
24.  Jędrzejewski W., Herba E., Pojda-Wilczek D., Pojda S.M.: Ciało obce wewnątrzoczodołowe – 3-letnia obserwacja. Klin. Oczna, 2005, 107(7-9), 518-520.
25.  Jędrzejewski W., Herba E., Pojda-Wilczek D., Pojda S.M.: Poważne powikłania oczne i oczodołowe po operacjach zatoki szczękowej – opis pacjentów. Otolaryngologia Pol., 2005, LIX, 6, 1-2.
26.  Herba E., Pojda-Wilczek D., Pojda S.M., Plech A.R., Makowiecka-Obidzińska K, Plech A., Szkilnik R., Brus R.: Wzrokowe potencjały wywołane (FVEP) po prenatalnym stosowaniu soli meali ciężkich – badania doświadczalne. Klin. Oczna, 2005, 107(10-12), 599-602.
27.  Pojda-Wilczek D., Emich-Widera E., Herba E., Pojda S.M., Marszał E.: Funkcja narządu wzroku u chorych leczonych wigabatryną ze szczególnym uwzględnieniem spostrzeżeń własnych. Klin. Oczna, 2005, 107(10-12), 654-657.
28.  Pojda-Wilczek D., Herba E., Schneiberg B.: Wzrokowe potencjały wywołane u dzieci z podwyższonym poziomem ołowiu we krwi. Klin. Oczna, 2005, 107(10-12), 658-661.
29.  Pojda-Wilczek D., Herba E., Schneiberg B.: Wzrokowe potencjały wywołane u dzieci leczonych wersenianem sodowo-wapniowym z powodu podwyższonego poziomu ołowiu we krwi. Klin. Oczna, 2005, 107(10-12), 662-664.
30.  Plech A.R., Herba E., Pojda-Wilczek D., Makowiecka-Obidzińska K., Pojda S.M., Plech A.: Wpływ dopaminy podawanej do ciał kolankowatych bocznych na wzrokowe potencjały wywołane błyskiem (FVEP) kory mózgowej u szczurów. Klin. Oczna, 2006, 108(4-6), 155-158.
31.  Plech A.R., Herba E., Pojda-Wilczek D., Makowiecka-Obidzińska K., Pojda S.M., Plech A.: Wpływ pobudzenia receptorów dopaminowych D1 i D2 ciał kolankowatych bocznych na wzrokowe potencjały wywołane błyskiem u szczurów. Klin. Oczna, 2006, 108(4-6), 159-162.
32.  Herba E., Pojda-Wilczek D., Zatorska B., Jędrzejewski W.: Struniak zatoki jamistej u 15-letniego pacjenta – późne rozpoznanie i powikłania okulistyczne. Ann. Acad. Med. Siles., 2006, 60, 3, 269-272.
33.  Herba E., Pojda-Wilczek D., Pojda S.M., Makowiecka-Obidzińska K., Plech A.R., Szkilnik R., Brus R.: Flash visual evoked potentials (FVEP) in newborn rats after pre- and postnatal exposure to zinc. Pol.J.Environ.Studies Vol.16, No. 1, 2007, 63-66.
34. Pojda-Wilczek D., Herba E., Zatorska B., Jędrzejewski W.: Visual evoked potentials in children with optic disc hypoplasia. Pol.J.Environ.Studies Vol.15, No. 6B, 2006, 310-313.

35. Pojda-Wilczek D., Herba E., Jędrzejewski W.: Congenital hypothyroidism – ocular problems, case report. Pol.J.Environ.Studies Vol.15, No. 6B, 2006, 548-549.

36. Pojda-Wilczek D.: Visual evoked potentials in children with hydrocephalus – technical problems with recording and interpretation. Pol.J.Environ.Studies Vol.15, No. 6B, 2006, 660-662.

37. Pojda-Wilczek D.: The safety of electrophysiological examinations in patients suffered from epilepsy – my own experiences. Pol.J.Environ.Studies Vol.15, No. 6B, 2006, 663-66

38. Dorecka M., Kumor-Wierzba B., Pojda-Wilczek D., Gajdzik-Gajdecka U., Romaniuk D., Miniewicz-Kurkowska J., Michalska A., Romaniuk W. Skutki okulistyczne skoków na bungee – opis przypadku. Magazyn Lekarza Okulisty, 2010, 4(3), 130-134.        

39. Pojda-Wilczek D.: Retrospective analysis of pattern VEP results in different ocular and systemic diseases. Klin Oczna, 2010, 112(7-9), 205-209.

40. Pojda-Wilczek Dorota. Visual-evoked potentials in patients with brain circulatory problems. Int.J.Neurosci.2014

 

41. Pojda-Wilczek D. Światłowstręt - diagnostyka różnicowa. Med. Dypl. 2014, 23(11-12), 29-30, 32-35.

42. Pojda-Wilczek D. Światłowstręt - diagnostyka różnicowa. Okul.Dypl. 2014, ,4, 5(21), 27-32.

 

43. Pojda-Wilczek D. Elektrofizjologiczna diagnostyka różnicowa zaburzeń widzenia. Okul Dypl 2017, T. 7, 2(35), 24-36.

44. Sirek S,  Wójcik P,  Kałuża-Wieczorek A,  Wieczorek J,  Pojda-Wilczek D. Przydatność testu Randota do oceny widzenia stereoskopowego u dzieci i młodych dorosłych. Okulistyka2015; R.18, nr 3, s.119-121.

45. Wisłocka L, Stożek A, Kurzak E, Pojda-Wilczek D. Stan profilaktyki chorób narządu wzroku na przykładzie wybranej grupy dzieci województwa śląskiego – doniesienie wstępne. Ann Acad Med Siles. 2015; 69: 172-176.

46. Jurys M, Pojda-Wilczek D, Sirek S. Porównanie parametrów wzrokowych potencjałów wywołanych w przebiegu ostrych zapaleń nerwu wzrokowego o różnej etiologii.  Ann Acad Med Siles 2016; Vol.70, s.206-213.

47. Jadczyk-Sorek K,  Skrzyńska K,  Cebo K, Szczepanek K,  Kolbiarz K, Pojda-Wilczek D.Amplituda akomodacji u młodych dorosłych i jej znaczenie w rozwoju pozornej krótkowzroczności.Mag.Lek.Okulisty2016; T.10, nr 3-4, s.77-82.
48. Skorczyk-Werner A, Chiang WC, Wawrocka A, Wicher K,  Jarmuż-Szymczak M, Kostrzewska-Poczekaj M, Jamsheer A, Płoski R, Rydzanicz M, Pojda-Wilczek D,Weisschuh N, Wissinger B, Kohl S, Lin JH, Krawczynski MR. Autosomal recessive cone-rod dystrophy can be caused by mutations in the ATF6 gene. Eur.J.Hum.Genet.,2017, 25(11), 1210-1216.

49. Jurys M, Sirek S, Kolonko A,  Pojda-Wilczek D. Wzrokowe potencjały wywołane w diagnostyce neuropatii nerwu wzrokowego towarzyszącej chorobom nerek. Post.Hig.Med.Dośw (Online)2017; Vol.71, p.32-39.

50. Pojda-Wilczek D, Wycisło-Gawron P. The effect of a decrease in intraocular pressure on optic nerve function in patients with optic nerve drusen. Ophthalmic Research. 2019, 61:153-158. DOI 10.1159/000481534.

51. Pojda-Wilczek D, Maruszczyk W, Sirek S. Flash visual evoked potentials (FVEP) in various stimulation conditions. Doc Ophthalmol, 2019 : Vol.138, No.1, p.35-42Pojda-Wilczek D, Dorecka M. Najczęściej występujące choroby siatkówki uwarunkowane genetycznie. Okul Dypl, 2018, 8(4), 33-46.                                      

52. Pojda-Wilczek D, Barchanowska D.Metody oceny narządu wzroku w przypadku oczopląsu dużego stopnia na przykładzie dziecka z wrodzonym brakiem tęczówki - opis przypadku. Mag.Lek.Okulisty, 2019, 13(2), 66-73.

53. Regucka A, Rutkowska J, Pojda-Wilczek D. Ocena czynności plamki u pacjentów chorujących na cukrzycę. Okulistyka, 2019,22,1, 38-40.


Książki:

I. Herba E.,  Pojda S.M.,  Pojda-Wilczek D.,  Zatorska B.: Okulistyka w kropelce czyli wiadomości z diagnostyki i udzielania pomocy lekarskiej w chorobach oczu dla lekarzy    i studentów medycyny. Red. Stefan M. Pojda, Katowice, Śląska Akademia Medyczna, 2002.
Rozdziały: Fizjologia widzenia (37-49), Refrakcja gałki ocznej (50 - 59), Choroby błony naczyniowej i siatkówki (118 -151), Okulistyka wieku rozwojowego (173–188), Choroba zezowa  (189-200),  Oko jako  narząd pomocniczy  w  diagnostyce i kontroli przebiegu leczenia  chorób  ogólnoustrojowych  (238-246), Opieka i  pomoc słabowidzącym (273-276).
II. Wzrokowe potencjały wywołane (VEP) – obiektywna metoda oceny funkcji narządu wzroku.   W:   Wczesna   interwencja  i   kształcenie   zawodowe  osób  niewidomych    i  niedowidzących   ze   sprzężoną    niepełnosprawnością.     Materiały   szkoleniowe     i  informacyjne   dla   rodziców  i  specjalistów  z  Polsko - Niemieckiej  Konferencji  w Katowicach 5- 6 grudnia 2003r., Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, Chorzów, 2004,  str.  79-  88.

 

 

III. Pojda-Wilczek D. Wzrok w komunikacji. W: Zmysły w komunikacji: wszystkie zmysły prowadzą do     mózgu. Red. Beata Kazek, Justyna Wojciechowska. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016, s.33-59.

IV. Pojda-Wilczek D. Fizjologia widzenia. W: Okulistyka. Red. Andrzej Grzybowski. Wrocław: Edra Urban & Partner, 2018, s.35-41.

V. Pojda-Wilczek D. Starzenie się wzroku.W: Zmysły w procesie starzenia. Redakcja naukowa: Beata Kazek, Justyna Wojciechowska. Warszawa. Bielsko-Biała : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2019, 73-92.